it’s always better
together integrated

SocialBeat – Công cụ Social Monitoring hiệu quả cho tổ chức, doanh nghiệp.

DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG SOCIALBEAT
ĐỂ CÓ ROI GIÁ TRỊ HƠN

Tổ chức sử dụng SocialBeat
để Giám sát, quản lý thông tin Mạng xã hội

Marketers sử dụng SocialBeat
để triển khai chiến dịch Marketing hiệu quả hơn

Viet Brand's Wise Listener

Với SocialBeat, doanh nghiệp không bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào của thị trường